Föreningen

 

Örebro Deltar

Örebro Deltar!

Projekt Örebro deltar, syftar till att ca 10 ungdomar med olika typer av funktions-nedsättningar ska få ökad kunskap om de demokratiska möjligheterna att påverka samhället och sin livssituation. Projektets huvudsakliga metod är att genomföra utbildning, mentorsprogram, föreläsningar och praktik i samverkan med de politiska partierna.

Målet är att minst fem av deltagarna ska vara engagerade i en politisk förening och två deltagare ska vara nominerade till landsting, kommun eller kyrkofullmäktige nästa mandatperiod.

Ungdomarna kommer att rekryteras till projektet genom ett samarbete med lokala och regionala handikapp-organisationer, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro kommun.

Projektet ägs av Activa och finansieras av Arvsfonden och pågår 2010 - 2013.

 

 

NU

%C3%96rebro-ungdomar%20%22testar%20p%C3%A5%22%20hur%20det%20%C3%A4r%20att%20ha%20ett%20funktionshinder
Vi avslutade första gänget feriearbetares arbete med att testa på att åka rullstol, vara blind och känna på hur det är att ha astma på Stortorget i Örebro. Här är Tv4 inslag 5 juli 2013 

Nu har vi fått besked om att vårt nya projekt ROTA får starta med pengar från Arvsfonden.
Läs mer

Örebro Deltar erbjuder en kostnadsfri studiecirkel tillsammans med ABF.
Läs mer om studiecirkeln på ABF hemsida

 

 

 

Då föreningen Örebro Deltar har gått samman med Föreningen Attitydskolan så kommer hemsidan att upphöra inom kort, vi hänvisar nu i stället till www.attitydskolans.se